JHVH – ZABUDNUTÁ VÝSLOVNOSŤ

 

ZABUDNUTÁ VÝSLOVNOSŤ

Tvrdí sa, že Židia z úcty k Božiemu menu toto meno nevyslovovali, a preto časom zabudli, ako sa Božie meno vyslovuje. Takže teraz už nikto nevie, ako sa má Božie meno vysloviť.

To je ďalšia veľmi lacná lož!

Hebrejčina nemá samohlásky, preto kresťania približne v 8. storočí doplnili hebrejské texty diakritickými znamienkami. Tieto znamienka, hebrejsky nazývané nekudót[1], tvoria samohláskový systém takým spôsobom, že pôvodné spoluhláskové písmená ostávajú pritom bez zmeny.

Každá učebnica hebrejskej gramatiky vysvetľuje zrozumiteľným spôsobom výslovnosť pomocou  diakritických fonetizačných znamienok.

 

Vznik znamienok bol motivovaný tým, že hebrejčina v 8. storočí bola už mŕtvym jazykom, a preto sa hľadala možnosť, ako uchovať jej výslovnosť pre budúce generácie. Zvukové záznamníky neexistovali, preto bol použitý uvedený grafický systém.

Nález rukopisu kompletného SZ, ktorý pochádza z roku 1008 – Codex Leningradensis – obsahuje uvedené diakritické znamienka v celom texte. Avšak v Kumránskych rukopisoch tieto znamienka nie sú, lebo tieto zvitky pochádzajú z obdobia, keď hebrejčina bola ešte používaným jazykom hebrejského národa, ktorý nemal s výslovnosťou žiadny problém.

Teda v rukopise Codex Leningradensis sú všetky výskyty Božieho mena opatrené diakritickými znamienkami, pomocou ktorých každý, kto vie hebrejsky čítať, vie Božie meno vysloviť!

Napriek tejto skutočnosti sú študenti teológie na celom svete štopaní lacnou lžou, že Božie meno sa nevyslovuje tak ako udávajú diakritické znamienka, ale treba ho vysloviť »adonaj«. A každý študent, ktorý chce absolvovať štúdium teológie úspešne, musí prijať túto lož a prijatie prakticky potvrdiť tým, že počas celého štúdia pri čítaní hebrejskej predlohy vyslovuje namiesto Božieho mena prezývku. Nejde však o neškodnú zámenu, lebo dôsledok je ten, že sa už v budúcnosti neodváži vysloviť Božie meno pravdivo. A tak aj on bude celý život šíriť lož.

 

Preto treba vedieť, že lživé informácie o Božom mene a jeho výslovnosti podávajú hlavne tí, ktorí vedia hebrejsky a majú dôkazy v hebrejských textoch. Poznajú pravdu a predsa šíria lož! Dávajú prednosť lživým výkladom zo slovníkov a encyklopédií, pred pravdou, ktorú by vedeli sami dokázať – keby chceli …

A tu je niečo o hebrejských samohláskach:

vowels

http://www.youtube.com/watch?v=Sw-HyDtAYxY&feature=related

Ak chceš pokračovanie klikni:  Domov – Knihy – Božie meno – Jehova či Jahve

Čítať ďalej