Inojazyčné pomôcky

INOJAZYČNÁ LITERATÚRA

Popowski-Wojciechowski Grecko-polski Nowy Testament – wydanie interlinearne

                                           Vocatio, Warszawa 1997

Horton S. a kol.                  Systematická teologie

                                           Křesťanský život, Albrechtice 2001

Kol.                                        Biblické panorama

                                           Christliche Verlag, Dillenburg 1985

Čítať ďalej