Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/php-utf8/utf8.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/dobreslovo.sk) in /home/html/dobreslovo.sk/dobreslovo.sk/data/wp-content/plugins/wpaudio-mp3-player/wpaudio.php on line 245
 Sobota či nedeľa | Dobré Slovo

6. SOBOTA ČI NEDEĽA

 

Sobota či nedeľa

 

Pokiaľ by otázka stála tak, ako znie nadpis tejto kapitoly, bola by to úžasne nezmyselná otázka. Asi taká nezmyselná, ako keby sme posudzovali: „Január a či chrasta na susedovej nohe.“ Alebo: „Jeseň a či nosorožec.“ To preto, lebo sobota je realitou Božieho odpočinku a nedeľa je názov dňa. Takže nejestvuje spoločný menovateľ pre porovnávanie týchto dvoch podstát.

 

Príkaz dodržiavať sobotu

Mnohí ľudia sa právom pýtajú, prečo v NZ nie je nikde priamy príkaz na dodržiavanie soboty. Veď Boh je Bohom poriadku a keby dodržiavanie soboty požadoval, iste by dal zapísať jednoznačne znejúce prikázanie – tak ako v SZ. Nuž – táto otázka je správna. Treba si však uvedomiť, že ak v dobe zostavy Nového zákona Svätý Duch nedal do neho zapísať príkaz na dodržiavanie soboty, mal na to dôvod. Dnes už tak trochu chápeme prečo. V dobe vzniku prvotnej cirkvi malo v Rímskej ríši slovo sobota už celkom iný význam. Vplyvom židovskej emigrantskej diaspóry sa slovo sobota (gr. sábbaton, lat. sabbatum) stalo známym na celom území Rímskej ríše a bežne sa používalo v štyroch základných významoch:  

  1. názov siedmeho dňa v rámci týždenného cyklu
  2. názov dňa pracovného pokoja u Židov
  3. názov cyklu siedmych dní (príď o dve soboty = príď za dva týždne)
  4. názov náboženského obradu Židov

 

Vidíme, že ani jeden z významov nie je ten, ktorý si želá Boh.

Keby teda boli apoštoli prikázali dodržiavať sobotu, nikto by to v tej dobe správne nepochopil. Kresťania by začali robiť to isté, čo robili v tej dobe Židia, teda to, čo Pán Ježiš Židom tak vyčítal – nezmyselné obradníctvo. A o to Boh nestojí.

Máme teda dôvod domnievať sa, že príkaz dodržiavať sobotu nie je v NZ zapísaný preto, lebo vtedajšie obyvateľstvo Rímskej ríše nechápalo význam soboty.

 

Oznam o zrušení soboty

Pán Ježiš otvorene oznámil, že chrám zborí a o tri dni postaví nový. Ale nikde sa nezmienil, že by chcel zrušiť sobotu a nahradiť ju niečím iným. Ježiš chcel len vrátiť sobote pôvodnú náplň. Preto NZ neobsahuje oznámenie o zrušení soboty.

 

Prečo svätiť nedeľu

Komu ide len o bohoslužbu a obradníctvo, ten nemusí vo svojom živote nič meniť! Ak svätil doteraz nedeľu, tak nech svätí aj naďalej nedeľu. Lebo ak je niekto voči Bohu trvale neposlušník, je jedno, či je neposlušník len v sobotu a či aj v nedeľu!

 

Prečo svätiť sobotu

Svätiť sobotu – to je naprosto zlý výraz! My sa môžeme iba zúčastniť toho, čo už sväté je. A sobote dáva svätosť Boh Jehovah – ten, ktorý ju siedmeho stvoriteľského dňa stvoril, požehnal a posvätil.

Aby sme pochopili, prečo kresťania majú zachovávať sobotu ako oddelený deň, stačí pripomenúť si, že slovo šábat znamená odpočívanie. A ešte si treba dať odpoveď na nasledovnú otázku: „Kto to odpočíva opakovane každého siedmeho dňa? “ Ten kto si prečítal predchádzajúce kapitoly, odpoveď už pozná:

 

Siedmeho dňa odpočíva Boh!

Šabat je odpočívanie Boha JeHoVaHa!

 

Tak teda ty oddychuj kedy chceš, oddychuj vždy, keď sa zadychčíš, oddychuj, keď ťa zmáha únava, oddychuj, keď ťa bolia kĺby, oddychuj, keď je čas k nočnému oddychu a oddychuj aj vtedy, keď máš vymedzený čas na oddych v tvojej práci, v tvojom zamestnaní. To všetko je  t v o j  oddych. Ale vedz, že je to vždy len prejavom tvojho sebeckého JA, tvojej lásky k sebe samému. Ak myslíš, že nie si sebec, oddychuj aj vtedy, keď je tvoja manželka unavená pri nedeľnom výlete, oddychuj aj vtedy, keď tvoje dieťa nevládze s tebou držať krok a potrebuje nabrať síl a oddychuj aj vtedy, keď sa prehriala voda v chladiči tvojho auta. To vyzerá naozaj na prvý pohľad ako nesebecké oddychovanie, ale naozaj len na prvý pohľad. Lebo stále je tam tvoje JA. Lebo ide o tvoju manželku, tvoje dieťa, tvoje auto.

 

Ale

– človeče –

 mal by si vedieť

 že jestvuje taký oddych,

 ktorý vôbec nie je prejavom sebectva.

 To je oddych, ktorý sa nazýva šabat

- odpočatie Boha -

  to je oddych pri ktorom odpočína Boh.

 A práve ON odpočína aj napriek tomu,

  že vôbec nie je unavený!

 Odpočína preto, aby mohol byť s tebou!

  Aby si ty mohol odpočínať s ním.

  

Motívom tohto oddychu je láska

 a termínom siedmy deň.

 

  

Ak teda chceš oddychovať, oddychuj kedykoľvek.

Ale ak chceš odpočínať s Bohom, nemáš na výber!

Vedz, že s Bohom môžeš odpočínať len vtedy, keď odpočína ON!

A ON odpočína siedmy deň! 

                               

 

 Boh JeHoVaH

stanovil termín svojho odpočínania

 pri stvorení sveta

  a nikdy tento termín nezmenil

 

 tak ako nezmenil funkciu dňa,

  tak ako nezmenil funkciu noci,

  tak ako nezmenil funkciu slnka

 tak ako nezmenil funkciu mesiaca

  tak ako nezmenil funkcie ostatných priemetov svojho stvoriteľského diela.

 

 Boh odpočína siedmeho dňa.

To je šabat 

oddelené odpočatie JeHoVaHovo

a platí

od stvorenia sveta až naveky

   od vekov až naveky

 od vekov až naveky od vekov až naveky od vekov až naveky

 od vekov až naveky:

 

    

  ²   Lebo ako budú trvalými predo mnou

 nové nebesá a nová  zem,

 ktoré stvorím

 – hovorí Pán –

 tak bude trvalé vaše potomstvo

a vaše meno

 a každý mesiac v novmesiaci

 a každý týždeň v sobotu

 príde sa každé telo klaňať pred moju tvár

– hovorí Pán.. 

 

(Iz 66:22–23)

Čítať ďalej