Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/php-utf8/utf8.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/dobreslovo.sk) in /home/html/dobreslovo.sk/dobreslovo.sk/data/wp-content/plugins/wpaudio-mp3-player/wpaudio.php on line 245
 Jehova či Jahve | Dobré Slovo

JHVH – JEHOVA či JAHVE

 

Jehova či Jahve

 

Toto je snáď najdôležitejšia otázka v tejto knižke. Lebo všetci, ktorí nevoľky priznávajú, že Božie meno je JHVH, používajú posledné argumenty:

Ak nevieme, ako to napísať, nepíšme to nijako.

Ak nevieme, ako to vysloviť, nevyslovujme to nijako.

 

Nuž a aká je pre nich odpoveď?

V Babylone zmiatol jazyky Boh, a teda vie o jazykových možnostiach každého národa. Lebo spor Jahve – Jehova je spor čisto jazykového charakteru. Je to spor vyvolaný nepriateľom Božieho mena. Cieľom je rozdeliť tých, ktorí Božie meno používajú. A podstatou rozdelenia sú rôzne prístupy k transliterácii[2]. Odmietnime tento spor a riaďme sa zákonitosťami a možnosťami nášho jazyka!V USA sú desiatky asociácií, ktoré združujú stovky cirkví, zborov a kongregácií, používajúcich Božie meno. Tieto spoločenstvá sú príkladne jednotné v postoji k Božiemu menu – ctia si ho a používajú ho. Je to však jednota vonkajšia.

Lebo tieto isté spoločenstvá sú vo vnútri rozdelené nezmyselným, necitlivým a jalovým bojom o pravosť prepisu Božieho mena. Je to nezmyselný boj fanatických polovzdelancov, ktorí stoja slepo len na jednej nohe – buď na nohe teologickej, alebo na nohe lingvistickej. Výsledkom ich zápolenia je nasledovná paleta anglických tvarov Božieho mena:

Jehovah, Jehova, Jehowah, Jehowa, Jahveh, Jahve, Jahweh, Jahwe, Jahú, Yehovah, Yehova, Yehowah, Yehowa, Yahveh, Yahvah, Yahve, Yahweh, Yah-weh, Iehova, Iaove, IEHOVA, IAHVAH, IABÉ, JEHOVAH, JEHOVA, JAHVE, JHVH, JHWH, JAHweh, YAHVEH, YAHWEH, YAHVAH, YHVH, YHWH, Y-H-W-H, YAHU, YAHweh.

Uviedol som iba 37 príkladov. Ak by ste si vybrali ktorýkoľvek, prívrženci ostatných 36 vás budú presviedčať o pravosti toho svojho prepisu a o vašom nesprávnom prepise.Nuž – nepreberajme prepis z angličtiny, ani z nemčiny, ale odvážme sa urobiť prepis z hebrejčiny, ktorý vyhovuje našim teologickým aj lingvistickým zásadám!

 

Slovenské varianty

 

Na Slovensku sa používajú dve varianty – Jahve a Jehova. Meno Jahve používa cirkev Rímskokatolícka a meno Jehova používajú zbory Darbyho stúpencov a Svedkovia Jehovovi.V podstate obidve zaužívané varianty – Jahve aj Jehova – sú rovnocenné , ale pre slovenskú gramatiku rovnako nevhodné.Tvar Jahve je pre slovenskú gramatiku nevyhovujúce vlastné podstatné meno, pretože je nesklonné. Teda najpoužívanejšie slovo v Biblii by bolo bez tvaroslovných prípon, pričom pokusy o skloňovanie priniesli nesprávne gramatické tvary. Tvar Jehova sa síce dá dobre skloňovať, ale graficky sa v ňom stráca koncové »h«. Z tohto pohľadu sa javia ako vhodnejšie varianty Jahveh a Jehovah, kde sa koncové »h« nestráca. Pri takejto verzii však vo výraze Jahveh nesklonnosť ostáva. Vo výraze Jehovah nie je v skloňovaní problém, ale za predpokladu, že koncové »h« sa bude vyslovovať v pádotvorných príponách.

 

Pre používanie v jazyku slovenskom navrhujem novotvar

JeHoVaH

 

Zdôvodnenie:

l – V súčasnosti je pre SZ ako »textus receptus« používaná Biblia Hebraica Stuttgartensia od Rudolfa Kittela, spracovaná podľa predlohy, nazývanej Codex Leningradensis[3]. Diakritické znamienka, ktoré sú v nej použité, podávajú Božie meno JHVH v tvaroch JeHVa H, JeHVi H.

2 – James Strong uvádza vo svojom slovníku pod číslom 3068 Yehovah s výslovnosťou jehova, pod číslom 3069 Yehovih s výslovnosťou jehoví, pod číslom 3050 skrátenú formu Yahh s výslovnosťou jao.

3 – Hoci sa v hebrejskom písanom texte koncové »h« nachádza, nečíta sa. Ak by sme aj v slovenských prekladoch koncové »h« nechceli čítať, v písanom tvare by táto graféma chýbala. Z tohto pohľadu je vhodnejšie koncové »h« písať a pri skloňovaní ho vyslovovať.

4 – Návrh novotvaru JeHoVaH opticky zvýrazňuje Božie meno v akýchkoľvek gramatických tvaroch. Pritom základné vokalizačné slabiky sa nachádzajú vždy vo vnútri Božieho mena a pádotvorné prípony sú vždy až za Božím menom.

5 – Navrhovaný novotvar JeHoVaH najlepšie napodobňuje hebrejský text, opatrený nekudami. Zatiaľ čo nekudová diakritika ukazuje výslovnosť pomocou bodiek a čiaročiek, naša podoba ukazuje výslovnosť pomocou samohláskových grafém.

D E D I

JeHoVaH

 

Uvedený návrh je gramatickým riešením pre štart.


[1] Nekudót je plurál. Pre slovenčinu je vhodnejšie použiť slovakizovaný plurál »nekudy«.

5 Nekudót je plurál. Pre slovenčinu je vhodnejšie použiť slovakizovaný plurál nekudy

[2] Transliterácia je spôsob prepisu z jednej abecedy do druhej tak, že každému písmenu jednej abecedy prináleží vždy to isté písmeno druhej abecedy.

[3] Tzv. ašérovský kódex – z roku 1008

 

Čítať ďalej