Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/php-utf8/utf8.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/dobreslovo.sk) in /home/html/dobreslovo.sk/dobreslovo.sk/data/wp-content/plugins/wpaudio-mp3-player/wpaudio.php on line 245
 Múdrorečenie | Dobré Slovo

Satanova taktika

SATANOVA TAKTIKA

 

  1 Nevyčkáva kým prídeš – prichádza a ponúka

 

 

  2 Vždy splní, to čo sľúbi – ale splní len na polovicu

 

 

  3 Nikdy vopred nepovie, že za jeho služby a tovar sa platí

 

 

  4 Cenu sa dozvieš až keď si návnadu prehltol – keď ju už nemôžeš vrátiť

 

 

  5 So zaplatením počká – ale k účtovnej knihe ťa nepustí

 

 

  6 Dbá aby si svoj dlh navyšoval

 

 

  7 Raz pre tvoj dlh príde !  

 1. Nečakane !

  Pre celý dlh !

  A vtedy … ak nemáš čím zaplatiť, má nárok na tvoj život !

 

NAŠŤASTIE EXISTUJE PROTILÁTKA

 

  1 Ty nemôžeš hovoriť satanovi že je zaplatené - ty máš u satana len dlh !

 

 

  2 Ježiš za teba zaplatil, ale ty si pri tom nebol.

 

 

  3 Že je za teba zaplatené musí povedať Ježiš ! Len vtedy to platí !

 

 

  4 Ježiš sa nevnucuje – on klepe, ale čaká

  Zjv 3:20

 

 

  5 Ježiš koná len ak ho splnomocníš – ak vznikne právny vzťah

  Jn 1:12

 

 

  6 Keď už vznikne právny vzťah, otázka tvojho dlhu je vybavená

  1Jn 1:9

 

 

  7 A nikto ťa pre tvoj dlh nepoženie na súd

  Jn 5:24

 

 

Ježiš zluvu s tebou už podpísal – svojou krvou.

Ty nemusíš podpisovať svojou krvou.

Stačí povedať mu ÁNO.

Tak dovoľ Ježišovi aby bol tvoj právoplatný zástupca.

Čítať ďalej

AFORIZMY

Lepšie je nevpustiť ako potom vyhnať.

Keď je so mnou Boh, tak ON a ja sme väčšina ! (DS)

Boli to práve nasledovníci Krista,
ktorí odmietali tých, ku ktorým sa Ježiš skláňal

Peter nechcel ísť ku Kornéliovi
starší brat nechcel ísť k márnotratníkovi
farizej pohŕdal publikánom
ľud sa pohoršoval nad Zacheom
Židia odmietali Samaritánov…

 

Boli to práve obdivovatelia Krista,
ktorí prekážali ďalším dostať sa k Ježišovi

farizeji boli prekážkou porazenému
– museli ho spustiť cez strechu

ľud zacláňal Zacheovi
– musel vyliezť na strom

a my dnes prekážame neobráteným
– musia preliezať cez naše cirkevné ohrady

 

Ustanovenia sú dôležité až dovtedy,
kým sa nestanú len prázdnou formou.

Bez prestania sa modlí ten,
kto spája modlitbu s prácou
a svoje dobré diela s modlitbou.
Len týmto spôsobom môžeme uskutočniť príkaz
modliť sa bez prestania.
(Origenes)

Čítať ďalej

Komenského kódex

 

KOMENSKÉHO KÓDEX

 

Nasleduj cestu cností,

vystríhaj sa cesty neresti a zla.

Prvá ťa povedie k blahu,

druhá k hriechu a k bôľu.

 

To je začiatok vedy, ktorá má zdobiť tvoj život.

Čuj, aké sú následky toho

a pamätaj na konečný cieľ.

 

 

1       Nehovor o všetkom, čo si v živote poznal, never všetkému, čo si počul, nedychti po všetkom, čo si videl! Nech už vieš čokoľvek, rob to, čo robiť máš.

 

2       Zabráň svojim ústam hovoriť drzé a prostoreké reči! Váž si slov svojho priateľa, nasleduj príkaz Pána!

 

3       Ku všetkým ľuďom buď prívetivý, ale vyvaruj sa jednať úlisne! Pokrytci zožnú len hanbu. Beda tým, ktorí učia lživo!

 

4       Spravodlivo meraj sebe, svojmu priateľovi aj svojim druhom! Váž si aj imanie svojich nepriateľov, neber a nedychti po ňom.

 

5       Zmužilo sa chápaj práce a pokračuj v nej poctivo; Lenivosť je poduška hriechu, záhalku pojmi  do nenávisti!

 

6       Cvič sa v trpezlivosti mladý. Tak sa staneš pánom svojich časov, ktoré časom bez ustania v trude a trpkosti bežia.

 

7       Preukazuj dobrotu a milosrdenstvo, ako chce Otec náš nebeský a pomáhaj vždy a všade. Boh sám ťa raz odmení.

 

8       Odpúšťaj urážky a buď vždy pánom svojho hnevu! Ak si však niekomu ublížil, ponáhľaj sa napraviť krivdu!

 

9       Poctivo vždy konaj dobré, závisť a nenávisť zavrhni, nedbaj slov utŕhača a ostaň vždy čestným priateľom.

 

10    Štítom ti buď vždy pravda! To bude šlachtiť tvoj život. Lož je každému mužovi hanbou, každému dieťaťu skazou. Sám prídeš nato, že nado všetko vzácny je raj srdca, že jedno potrebné ti nevezme žiadna moc. Vedomosť ťa neobohatí, je ti len cestou ku šťastiu, pokladom, ktorý nikdy nestratí cenu, je cnosť.

 

 

 

 

Z eposu ST. DOMINITA  “COMENIUS IN FULNEK”   

 

Čítať ďalej

Charles Haddon Spurgeon

  

C. H. SPURGEON         1834-1892

 Charles Haddon Spurgeon sa narodil v anglickej dedine Kelvedon v Essexe, ako prvý zo sedemnástich deti. Jeho otec, ktorý bol kazateľom, ho vychovával k bohabojnosti. Ako 16-ročný získal nový život v Ježišovi Kristovi a od­pustenie hriechov.

 Celou mladíckou oduševnenosťou a v plnej odovzdanosti svojmu Pánovi vydával na každom kroku svedectvo o Božej spásonosnej a volajúcej láske. O dva roky neskôr sa už stal kazateľom jedného malého zhromaždenia.

 Ako 20-ročného ho pozvali za duchovného pastiera jedného londýnskeho zhromaždenia. Jeho kázne navštevoval čoraz väčší počet poslucháčov a postupne ani najväčšia hala v Londýne nemohla pojať také veľké množstvo ľudí. Vybudovali preto novú, 7000-miestnu modlitebňu Metropolitan Tabernacle, ktorá bývala vždy plná počas tridsiatich rokov, kým tam Spurgeon zvestoval tajomstvá Svätého Písma.

 Biblia bola stredobodom a jediným meradlom jeho života a toho, čo hlásal. Sám sa naučil starogrécky a hebrejsky, študoval biblické výklady, predovšetkým Kalvínove spisy. Najdôležitejšie však bolo pre neho to, čo si vyprosil a dostal od Boha na kolenách, čo hlboko prežil a potom odovzdával ďalej svojim poslucháčom. Svoje kázne ilustroval príkladmi a korenil zdravým humorom.

Spurgeon s plným zanietením a bez kompromisu slúžil svojmu Spasiteľovi štyridsať rokov. S jeho menom sú spojené také prívlastky, ako „knieža kazateľov“ a „Eliáš 19. storočia“. Jeho kázne a knihy, ktoré sú preložené do mnohých jazykov, dodnes poznajú a obľubujú kresťania na celom svete.

 

Nezriedená tinktúra Božieho Slova 

Krista možno omnoho lepšie spoznať z Jeho vlastných slov ako z toho, čo o Ňom hovoria Jeho priatelia.

Pravda, ktorá sa nachádza v Svätom Písme, nás nikdy neurobí šťastnými, ak sa nestane živou pravdou v našom srdci.

Jediná kvapka nezriedenej tinktúry Božieho Slova je lepšia ako celé more vysvetľovaní.

Ten, kto číta svoju Bibliu preto, aby v nej našiel chybu, čoskoro zistí, že Biblia vidí chybu v Ňom.

Lepšie je mať Bibliu v srdci ako na stole.

Kto by chcel štrk, keď môže mať perly?

Mnohí ľudia ochotne prijmú z Biblie potešenie v čase smútku, ale nechcú od nej rady pre každodenný život.

 

Odporúčania k viere 

 Nemám evanjelium pre zajtrajšok. Písmo všade hovorí: dnes a teraz.

 Ak Boh hovorí dnes, nech nikto nehovorí zajtra.

 Začať veriť Bohu v mladom veku znamená ušetriť si mnohé bolesti.

Nemôžeme sa spoliehať na svoj pôvod, lebo milosť sa nedá zdediť.

K studni milosti treba chodiť s prázdnym vedrom.

 Čím bližšie sa dostaneme ku Kristovi, tým väčším tajomstvom budeme pre každého človeka.

 Je lepšie byť Kristovým pacientom ako doktorom teológie.

 Najväčším zdrojom viery je rozmýšľanie o Kristovom kríži.

 Opravdivé obrátenie nemožno utajiť podobne ako svetlo v tmavej izbe.

Ten, kto kresťanstvo žije, ten ho aj káže.

Neexistuje predpis alebo forma na to, ako sa treba obrátiť.

 Každé obrátenie, ktoré nie je obrátením ku Kristovi, potrebuje nové obrátenie.

 Šťastný kresťan je odporúčaním k viere. Tak ako ty stojíš pred výkladom a pozeráš, čo sa tam dá kúpiť, tak pozerajú ľudia na tvoju tvár, aby zistili, čo je v tvojom srdci.

 Viera patrí k obývačke a nie k hosťovskej izbe.

 Najlepším náboženstvom je to, ktoré je pri šijacom stroji usilovné, pri peci priateľské a pri stole srdečné.

 Živý argument nemožno vyvrátiť.

Kresťan nie je dedinkou v údolí, ale mestom na vrchu.

 Spomienka je ako zákusok, ktorý nás síce zasýti, ale nemôže nahradiť každodenný chlieb.

 Lepší jeden slepý svätý ako jeden hriešnik, ktorý jasne vidí.

 Svätosť je kvet a nie koreň.

 

Von z tieňa 

 Ten, kto zažil, čo sú reťaze hriechu, ten si vie vážiť slobodu, ktorú mu vydobyl Ježiš Kristus.

Ten, kto zo všetkého verí len niečo, nakoniec nebude veriť ničomu.

 Ježiš nikdy nevstúpi do srdca človeka len čiastočne.

 Nemôžeme zabrániť slnku, aby svietilo, ale môžeme sa schovávať v tieni.

Pri odlive viery býva často príliv hriechu.

Mýliť sa je ľudské, ale oľutovať – Božie.

 Ak sme pokúšaní, to ešte nie je hriech. Hriechom je to, keď pokušeniu podľahneme.

 Dôsledkom slabej viery je silný strach.

 Ten, kto nemá nenávisť k zlu, nemá ani lásku k dobru.

 Aj malý kamienok v topánke spôsobí, že pútnik kríva.

 Ako môže človek napredovať, keď neustále mení smer? Ten, kto seje v Béršebe, nemôže žať v Dáne.

 Samozrejme, že mám veľa chýb, keď ty máš málo lásky.

 Niektorí ľudia sa postia preto, aby si dušu kŕmili pýchou.

 Výsada evanjelia je kameňom úrazu zákonníkov.

 Boh nikdy nedá svoju pečať na čistý list.

 Za každých okolností sa modli. Ten, kto má kľúč modlitby, môže otvoriť nebesia.

 „Kedykoľvek sa môžeme modliť“. Viem, je to pravda, ale obávam sa, že tí, ktorí si na modlitbu nevyhradia konkrétny čas, modlia sa len veľmi málo.

 Prosby a ďakovania patria k sebe tak ako naše spodné a horné pery.

 Modlitba sa meria podľa váhy, nie podľa dĺžky.

 Niektoré modlitby sa udusia pod prikrývkou slov.

 Krátke modlitby sú dostatočne dlhé.

 Kto sa chce učiť modliť, musí aj dobre počuť.

 Boh počuje aj modlitby, ktoré nie sú vyslovené nahlas.

 Múdry sa modlí ako Mojžiš a bojuje s Jozuom.

 

Diamanty neba 

 Žiadna loď sa nedokáže preplaviť cez oceán života tak, aby sa nestretla s búrkou.

 Nechaj vec zajtrajška na zajtra. Náš Boh bude Bohom aj zajtra.

 V Božom slovníku sa nenachádza slovo „ťažkosť“.

Vžívame sa do takých situácií, ktoré nám Božia starostlivosť vôbec nevymerala, bojíme sa tisícich utrpení, z ktorých ani jedno jediné nemusíme nikdy prežiť.

Ten, kto sa zvykne rozprávať so svojím svedomím, so svojou Bibliou a so svojím Bohom, môže sa bez najmenšieho strachu postaviť zoči-voči celému vesmíru, dokonca aj svetu diabla.

Tak ako jar predchádza leto, utrpenie pre Krista predchádza živú radosť v Pánovi.

Aj čierne vrany majú krídla.

Ten, kto verí vo víťaznú moc kríža, musí aj sám vziať na seba svoj kríž.

Po desiatich minútach strávených v Božej blízkosti budeme omnoho zrelší ako po desiatich rokoch, ktoré strávime ďaleko od Jeho prítomnosti.

Naša bezmocnosť nič nemení na Božích zasľúbeniach.

Láska je jedinou vreckovkou, ktorá vysuší slzy zarmútených.

Aj keď sa zbožní niekedy ocitnú tme, ich podielom je svetlo.

Aj pri kvapkách horkosti nestrácame právo na mlieko a med.

Naším cieľom je Božia sláva. Dokazujeme to tým, že pracujeme na budovaní svätých a na záchrane hriešnikov.

Svätý Duch je pre telo Kristovo taký dôležitý ako kolobeh krvi pre ľudské telo.

Najlepším liekom na strach z ľudí je bázeň Božia.

Skutočná viera si cestu nájde alebo šiju vytvorí.

Nikdy nebudeme mať k dispozícii iný čas, ako prítomný.

Boh sa neponáhľa.

Strieborné kúsky dané Bohu budú vrátené v zlate.

Schopnosti skryté v človeku sú väčšie, ako si myslí.

Schopnosti, ktoré dáva Boh, sú väčšie, ako si človek dokáže vysnívať.

Boh nepotrebuje naše vedomosti a ešte menej naše nevedomosti.

Jediná kvapka súhlasu z Božej strany predstavuje väčšiu slávu ako celé more ľudského oslavovania.

Radšej chcem poslúchať Boha ako panovať nad celou ríšou.

Slovíčko „poslúchnuť“ existuje len v prítomnom čase.

Neťahajte celý deň iba brázdu, choďte aj siať!

Nebudete mať žatvu, keď sa bojíte zorať pôdu.

Nikoho nemôžeš vytiahnuť z bahna, keď doňho práve vchádzaš.

Potrebujeme mužov, ktorí hovoria tak, že im človek porozumie a zároveň aj tak, aby sa to nedalo pochopiť inak.

Kto sa stane baránkom, začne vidieť, že ešte nie sú všetci vlci mŕtvi.

Boh dáva mnoho v mále.

Naša zlá nálada a kyslá tvár nikdy nebudú evanjelizovať.

Ak chcete viac snopov pšenice, viac sejte!

Nie je dobré unavovať hlavu, keď chceme získať srdce.

Svedectvo je pokrm, ktorý treba servírovať horúci.

Vlažný vyvoláva odpor.

Rybolov je ťažká práca najmä vtedy, keď nič nechytíme.

Je veľký rozdiel, či bude človek nadutý alebo duchovne vybudovaný.

Nedvíhaj lampu príliš vysoko, aby bolo lepšie vidieť slnko.

Zdravý kresťan sa podobá kameňu. Keď ho hodia do mláky falošných učení, bude síce mokrý, ale do svojho vnútra nič nevsaje. Nezdravý vyznavač viery naopak všetko hltavo vsaje, ako špongia a podrží v sebe.

Viera je vynaliezavá, ale má rada aj dobrý príklad.

Nasledovanie je najúprimnejšou chválou.

Náš čas a Boží čas sa nemeria na tých istých hodinách.

Naša nádoba sa môže naplniť až potom, keď bude vyprázdnená.

Keď pero píše, čo diktuje srdce

Kvetu je jedno, či dostáva vodu z veľkej alebo malej kanvy, ak dostáva takú vodu, ktorá mu dáva život.

Rozumnosť je žiarou, ale viera je slnkom.

Slabosť ruky neuberá silu lieku.

Silné srdce upevňuje ramená.

Úspech či neúspech veľmi často spočíva v tom, či cieľ stojí za to.

Nie je podstatné zavčasu vstať, ale dobre využiť deň.

Chyby sú tučné tam, kde je chudá láska.

Ten, kto hovorí najmilšie slová, ešte nemusí byť preplnený láskou.

Nie vždy je najmúdrejší ten, kto prvý prehovorí.

Čisté svedomie je malým nebom.

Tí, ktorí neustále trúbia, nie sú najlepšími lovcami.

Nezastavuj pluh kvôli tomu, aby si chytil myš.

Ten, kto nechce ísť do postele skôr, kým sa každému neospravedlní, musí prebdieť veľmi veľa nocí.

Ten, kto chce ísť dvomi smermi súčasne, nebude nikdy napredovať.

Niektorí ľudia prelietavajú z jedného kvetu na druhý ako motýle, ale med nezbierajú.

Nikto nie je tak hluchý ako ten, kto nechce počuť.

Zvyky rastú s človekom.

Kto nechce vtedy, keď môže – nebude môcť, keď bude chcieť.

Jediné zrnko praxe je cennejšie ako plné vrece rozhodovania.

Zatvorená ruka ľahko zmeravie.

Najviac vŕzga najhorší bicykel.

Veľké vtáky majú len zriedka dar spevu.

Ľudia, ktorí nič nerobia, sú vždy hotoví vo všetkom nájsť chybu.

Mačky, ktoré veľa mravčia, málokedy chytia myš.

Lichotivé slovo je horšie ako slovo, ktoré karhá.

Neustále otvorené ústa sú dverami prázdnej hlavy.

Červíky nájdu aj naše najzrelšie ovocie.

Dobré meno je najlepším náhrobným kameňom.

Boh nepodkladá lenivosti vankúšik.

Slnečný lúč sa odráža aj v jedinej kvapke rosy.

Druhé myšlienky sú často tie najlepšie.

Keby sme boli o niečo pomalší, iste by sme sa stali o niečo rýchlejšími.

Dobre sa nadýchať čerstvého morského vzduchu alebo dobrá prechádzka vo vetre síce nenaplní ducha milosťou, ale telu dodá kyslíkom, čo je tiež potrebné.

Sedieť dlho na jednom mieste so srdcom obťaženým starosťami, v zle vetranej izbe, je pareniskom trudnomyseľnosti, navyše, keď prídu aj jesenné hmly.

Múdrosť skrytá v srdci chudobného je ako diamant osadený v olove – iba tí, ktorí ho poznajú, dokážu posúdiť jeho hodnotu.

Najlepší lekári sú:

MUDr. Striedmy, MUDr. Pokojný a MUDr. Dobrá nálada.

Čítať ďalej

Inzerát

Výhodná ponuka! Výhodná ponuka!

Hľadá sa človek !

Môže to byť muž či žena. Vek, výška a vonkajší vzhľad nerozhodujú. Vzdelanie nie je podstatné. Sociálna kategória možnosti neovplyvňuje. Jedná sa predovšetkým o dlhodobú činnosť, ale jednorázové akcie sa nevylučujú.

 

Čaká vás zaujímavá práca!  

Požiadavky sú však tvrdé !

Viac počúvať, než hovoriť. Viac pomáhať, než obviňovať. Viac sa snažiť porozumieť ako súdiť. Viac dávať ako brať. Viac očakávať nevďak ako vďačnosť.

 

Prosíme schopných uchádzačov,

aby sa prihlásili čo najskôr

U NAJBLIŽŠIEHO BLÍŽNEHO,

KTORÝ ČAKÁ NA VAŠU POMOC.

ISTE SA POTEŠÍ

  Čítať ďalej