JHVH – LOŽ V BIBLIÁCH

LOŽ V BIBLIÁCH

V SZ je Božie meno vymazané vyše 6800 ráz a vyše 6800 ráz je nahradené prezývkou. V slovenských prekladoch je Božie meno nahradené prezývkou HOSPODIN alebo PÁN. Takú urážku Boh nenechá bez trestu. Ale nejde tu len o urážku. Prekladatelia vedome vložili do Božieho slova lož! Zásah prekladateľov spôsobil, že preklady Božieho slova podávajú lož !

Je to silné ? Nuž, uveďme si taký príklad:

Ja Hospodin, to je moje meno, a nedám inému svojej slávy ani rytinám svojej chvály. (Iz 42:8)

Iný príklad:

No, ten, ktorý učinil Plejady a Oriona, ktorý obracia tôňu smrti na ráno a deň zatemňuje na noc, ktorý privoláva vody mora a vylieva ich na tvár zeme, Hospodin je jeho meno! (Ám 5:8)

Je to pravda? Je Božie meno HOSPODIN? Keby to boli pravdivé verše, tak by aj v iných jazykoch bolo meno Hospodin. Ale v nemčine je HERR, v angličtine LORD, v latinčine DOMINUS, atď.

Neexistuje » dôstojná « prezývka Boha.

Každá prezývka v Biblii pôsobí ako urážka Boha

a hrozná lož!

Ak chceš pokračovanie klikni:  Domov – Knihy – Božie meno – Dekalóg

Čítať ďalej