3 – Meno Boha

Táto kapitola je vynechaná,

nakoľko podrobné vysvetlenie všetkého,

čo sa týka Božieho mena

je v knižke

BOŽIE MENO

Čítať ďalej