Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/php-utf8/utf8.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/dobreslovo.sk) in /home/html/dobreslovo.sk/dobreslovo.sk/data/wp-content/plugins/wpaudio-mp3-player/wpaudio.php on line 245
 Modlitby | Dobré Slovo

Exupéryho modlitba

 
Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život.
Nauč ma umeniu malých krokov.
 
Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas.
 
Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého.
 
Prosím o silu disciplíny a miery,
aby som len tak neprekĺzol životom a svoje dni si rozumne rozdelil.
Aby som neprespal záblesky svetla života,
a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok.
 
Umožni mi utvrdiť sa v tom,
že snívať o minulosti či budúcnosti mi neprospieva.
Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie,
pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.
 
Ochráň ma pred naivnou vierou,
že v živote musí ísť všetko hladko.
Daruj mi triezve poznanie,
že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania
sú súčasťou života,
že vďaka nim rastieme a dozrievame.
 
Pripomínaj mi, že rozum sa často stavia proti srdcu.
 
Pošli mi v pravej chvíli niekoho,
kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou.
 
Chlieb náš každodenný daj mi pre telo i dušu.
 
Prosím Ťa o prejav Tvojej lásky,
priateľské echo
a aspoň tu a tam náznak, že som užitočný.
 
Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním;
daj, aby som dokázal čakať.
Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť.
To najdôležitejšie si človek nehovorí sám;
býva mu povedané.
 
Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo.
Daj, aby som dorástol
na túto najkrajšiu,
najťažšiu,
najriskantnejšiu
a najnežnejšiu
vec života.
 
Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto,
kde môžem zanechať balíček dobra -
slovami, či bez slov.
 
Chráň ma pred strachom,
že by som mohol premárniť svoj život.
 
Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem.
 
Nauč ma umeniu malých krokov!
 
 
 
Antoine De Saint-Exupéry
Čítať ďalej

Péguy – Otče náš


Mt 6:9-13

Charles Pierre Peguy

O T Č E   N Á Š

 

OTČE NÁŠ, KTORÝ SI NA NEBESIACH

Môj syn ich naučil túto modlitbu: “Otče, ktorý si na nebesiach”.

 

Vedel dobre čo robí toho dňa

môj Syn, ktorý ich tak veľmi miloval.

Môj Syn, ktorý žil medzi nimi.

Bol ako oni. Chodil ako oni, žil ako oni, trpel ako oni, zomrel ako oni.

Ten, ktorý ich tak veľmi miloval, lebo ich tak dobre poznal.

Ktorý priniesol do nebies istú chuť človeka,

ktorý ich tak veľmi miloval,

ktorý ich miluje večne na nebesiach.

 

Vedel dobre, čo robí  toho dňa  môj Syn,

keď vklínil túto hradbu medzi mňa a nich, tie tri, či štyri slová:

 ”OTČE NÁŠ, KTORÝ SI NA NEBESIACH!”

Tú hradbu, ktorú môj hnev ani moja spravodlivosť neprekročí.

 

Šťastný ten, kto usína pod ochranou hliadky  tých troch, či štyroch slov.

Tých slov, ktoré kráčajú pred každou modlitbou,

ktoré premáhajú mňa nepremožiteľného,

a ktoré kričia ku mne

pred každou núdzou.

 

A musím takto aj súdiť.

 

Ako chcete aby som ich súdil?

Len takto: ” Otče náš, ktorý si na nebesiach.”

Môj Syn to vedel vziať za správny koniec,

aby zviazal ruky mojej spravodlivosti

a rozviazal ruky môjho milosrdenstva.

 

(Nevravím o svojom hneve,

ktorý bol vždy len mojou spravodlivosťou, a často mojou láskou).

 

Ale teraz ich musím súdiť ako otec,

Ak otec vôbec súdiť môže, ak to dokáže.

Jeden človek mal dvoch synov.

Je dobre známe, ako otec súdil, je to známy príklad.

Je známe, ako otec súdil syna, ktorý odišiel a vrátil sa.

Práve otec  najviac plakal.

Tu to máte, čo im môj Syn rozpovedal:

Môj Syn im zveril tajomstvo môjho súdu!

 

A takto ich vidím aj dnes: “Otče náš, ktorý si na nebesiach.”

 

Zrejme keď človek týmto začal,

keď mi riekol tie tri, či štyri slová,

môže potom pokračovať,

môže potom povedať čokoľvek,

som odzbrojený.

A môj Syn to dobre vedel.

Ten, ktorý ich tak veľmi miloval.

 

Som BOH, vidím to jasne.

 

Všetci títo hriešnici a všetci títo svätci

spoločne kráčajú za mojím synom,

za zopätými rukami môjho Syna,

ako moji synovia.

Akoby moji synovia.

Každý z nich ako môj syn! …

 

Myslím, že ste ma pochopili.

 

Kráľovstvo nebeské trpí násilie a tí, ktorí (to) násilie činia, uchvacujú ho.

To im povedal môj Syn.

 

Spasiť je nemožné človeku, ale nič nie je nemožné Bohu.

Aj to im povedal môj Syn.

 

A tak prosia v jeho mene, mňa-  samotného Boha.

 

 

 

Čítať ďalej

Pane prosím Ťa

Pane, prosím Ťa …

 

…keď sa cítim silným,

pripomeň mi, aby som pokľakol na kolená;

…keď si myslím že, mám vždy pravdu,

pripomeň mi, koľko právd som znevážil;

…keď veľmi veľa hovorím,

pripomeň mi Tvoje slová: „…nehovorte naprázdno ako pohania,

 ktorí si myslia, že budú vypočutí pre množstvo slov.”  (Mt 6,7)

keď som spokojný s tým, že som sa už niekam dostal,

pripomeň mi, že musím ísť ďalej;

…keď pociťujem, že sa od Teba  vzďaľujem,

pripomeň mi,že Ty čakáš na môj návrat;

…keď som priveľmi netrpezlivý a  kritický,

pripomeň mi trpezlivosť, ktorú  Ty máš so mnou;

…keď sa cítim opustený a zabudnutý,

 pripomeň mi, koľko krát ja zabúdam na Teba;

keď  závidím,

 pripomeň mi dary, ktoré som od Teba prijal;

…keď sa cítim zranený, zradený, ukrivdený…,

pripomeň mi, že len Ty môžeš byť útechou;

…keď  od Teba žiadam príliš veľa,

pripomeň mi, že iba Ty vieš, čo naozaj potrebujem a čo je pre mňa to najlepšie;

…keď si robím ilúzie,

pripomeň mi Tvoje zasľúbenie;

…keď mám pocit, že si ma opustil,

pripomeň mi, že v skutočnosti kráčaš stále vedľa mňa tak, ako si prisľúbil:

„ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20)

…keď sa cítim veľmi hriešny,

pripomeň mi, že Ty vieš odpúšťať a raduješ sa z každého navráteného hriešnika;

…keď sa bojím, že ma ľudia budú odsudzovať,

pripomeň mi, že o konečnom súde rozhoduješ Ty;

…keď sa cítim na dne,

pripomeň mi, aby som si pomyslel na to, ako si sa Ty cítil na kríži;

…keď sa cítim dôležitý,

pripomeň mi, že Ty miluješ práve malých a pokorných;

keď sa cítim veľmi unavený alebo  nešťastný,

pripomeň mi bolesť tých, ktorí stratili všetko – okrem viery a nádeje;

keď moja viera klesá,

pripomeň mi, aby som sa modlil;

…keď svet odo mňa očakáva, aby som sa klaňal  iným ľuďom,

pripomeň mi, že jediným pánom pre mňa si Ty;

…keď si chcem zachrániť život,

pripomeň mi Tvoju obetu na kríži za nás…

Pán môj, vždy keď mám pokušenie utiecť pred bolesťou,

pripomeň mi, že bez toho, aby som niesol svoj kríž,

nie je možné byť vzkriesený a uvidieť  Tvoju tvár.

A  m  e  n

Čítať ďalej