Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/php-utf8/utf8.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/dobreslovo.sk) in /home/html/dobreslovo.sk/dobreslovo.sk/data/wp-content/plugins/wpaudio-mp3-player/wpaudio.php on line 245
 Dobrorečenie | Dobré Slovo

VERŠE Z BIBLIE

Dobroreč, moja duša Jehovovi

a všetky moje vnútornosti menu jeho svätosti !

Dobroreč, moja duša Jehovovi

a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení !

(Ž 103:1-2)

Ja som vinič, vy ste letorasty.

Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo

bezo mňa nemôžete nič robiť.

(Ján 15:5)

Lebo kto ťa robí rozdielnym od iného?

A čo máš, čo by si nebol dostal?

A jestli si aj dostal, prečo sa chváliš, ako keby si nebol dostal?

(1Kor 4:7)

Ale milosťou Božou som, čo som,

 a jeho milosť, mne preukázaná nebola nadarmo,

 ale som hojnejšie pracoval než oni všetci,

avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou.

(1Kor 15:10)

Nie že by sme boli dostatoční sami od seba

 niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale

naša dostatočnosť je z Boha,

(2Kor 3:5)

Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato,

aby sme konali dobré skutky,

ktoré Boh vopred prihotovil,

aby sme v nich chodili.

(Ef 2:10)

lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí

i chcenie i činenie

pre záľubu.

(Fil 2:13)

 

Čítať ďalej

Podobenstvo o perle

Ježiš povedal:

Zase je nebeské kráľovstvo podobné človekovi kupcovi, ktorý hľadal krásne perly  a ktorý najdúc jednu drahocennú perlu odišiel a predal všetko, čo mal, a kúpil ju.

{Mt 13:45-46}

 

Samozrejme, niektorí kresťania si myslia, že tento príbeh hovorí, že my sme tá perla veľkej ceny a Kristus musel nechať všetko, aby nás vykúpil. Ale my teraz rozumieme, že tá perla veľkej ceny je On. My sme kupci hľadajúci šťastie, bezpečnosť, slávu, večnosť.

A keď nájdeme Ježiša, stojí nás to všetko. On má šťastie, radosť, pokoj, uzdravenie, bezpečnosť, večnosť – všetko.

A tak hovoríme: „Chcem túto perlu. Čo stojí?”

„Hm,” hovorí predavač: „je veľmi drahá.”

„Tak koľko?” pýtame sa.

„Hm, veľmi veľkú sumu.”

„Myslíte, že by som si ju mohol kúpiť?”

„Och, samozrejme, každý si ju môže kúpiť.”

„Ale veď ste povedali, že je veľmi drahá.”

„Áno.”

„Tak koľko stojí?”

„Všetko, čo máte,” hovorí predavač. Rozhodneme sa.

„Dobre, kúpim ju,” povieme.

„Dobre, tak čo teda máte?” chce vedieť predavač. „Spíšme to.”

„Tak; mám desaťtisíc dolárov v banke.”

„Dobre – desaťtisíc dolárov. Čo iné?”

„To je všetko. To je všetko, čo mám.”

„Nič viac?”

„Hm, mám niekoľko dolárov vo vrecku.”

„Koľko?”

Začneme hľadať.

„Dobre, pozrime sa – tridsať, štyridsať, šesťdesiat, osemdesiat, sto, sto dvadsať dolárov.”

„Výborne. Čo ešte máte iného?”

„Už nič. To je všetko.”

„Kde bývate?” skúša ďalej.

„Vo svojom dome. Áno, mám aj dom.”

„Dom teda tiež.” Zapisuje.

„Chcete povedať, že mám bývať vo svojom obytnom prívese?”

„Máte obytný príves? Ten tiež. Čo ešte?”

„Budem musieť spať vo svojom aute!”

„Vy máte auto?”

„Dve.”

„Obe sú moje. Čo ešte?”

„Veď už máte moje peniaze, môj dom, môj obytný príves, moje autá. Čo ešte viac chcete?”

„Ste sám na svete?”

„Nie, mám ženu a dve deti…”

„Áno, tak aj vašu ženu a deti. Čo ďalej?”

„Už mi nič neostalo! Ostal som sám!”

Zrazu predavač vykríkne: „Och, takmer som zabudol! Vy sám tiež! Všetko je moje – žena, deti, dom peniaze, autá – a vy tiež.”

Potom pokračuje: „Teraz počúvajte – zatiaľ vám dovolím všetky tieto veci používať. Ale nezabudnite, že sú moje práve tak, ako vy. A kedykoľvek by som potreboval ktorúkoľvek z nich, musíte ju opustiť, lebo teraz som majiteľom ja.“

 

Takto je to, keď ste majetkom Ježiša Krista.

Čítať ďalej

Tit 3:8-10

Toto slovo je spoľahlivé

a chcem, aby si to zdôrazňoval,

žeby tí, čo uverili Bohu,

usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné.

Vyhýbaj sa hlúpym otázkam,

rodokmeňom,svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne.

Bludárovi

sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj.

(Tit 3:8-10)

Čítať ďalej

Jer 18:7-10

Keď voľakedy hovorím o niektorom národe

alebo o niektorom kráľovstve,

že ho idem vyplieniť, rozboriť a zahubiť

a jestli sa ten národ odvráti od svojej zlosti,

proti ktorému som to hovoril,

budem ľutovať zlého,

ktoré som mu myslel učiniť.

 

 

A zase keď voľakedy hovorím o niektorom národe

alebo o niektorom kráľovstve,

že ho idem vybudovať a vysadiť,

a jestli bude robiť to, če je zlé v mojich očiach,

nepočúvajúc na môj hlas,

budem ľutovať dobrého,

o ktorom som povedal, že mu ho učiním.

(Jr 18:7-10)

Čítať ďalej

Veršík týždňa – Jak 3:17

Ale

múdrosť zhora

je

ponajprv čistotná,

potom

pokojná, prívetivá, povoľná,

plná milosrdenstva a dobrého ovocia,

nepochybujúca a nepokrytecká.

( Jak 3:17 )

Čítať ďalej

Veršík týždňa – Rim 9:14-17

Čo tedy povieme? Či nie je nespravedlivosť u Boha? To nech sa nestane! Lebo hovorí Mojžišovi:

 Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem.

 

Tak tedy nie je to vecou toho, kto chce,

ani toho, kto beží,

ale vecou Boha, ktorý sa zmilováva.

 

Lebo Písmo hovorí faraonovi: Práve nato som ťa vzbudil,

aby som na tebe ukázal svoju moc,

a aby sa rozhlasovalo moje meno po celej zemi. (Rim 9:14-17)

 

Čítať ďalej