Sporiče obrazovky

 

 

Sporič obrazovky – biblické verše

Predkladáme vám sporič obrazovky. Jeho účelom však nie je úspora energie a šetrenie monitora. Jeho vznešeným poslaním je upriamenie pozornosti na Slovo Živého Boha, zapísané v Biblii.

 

Sporič obsahuje okolo 40 veršov z Biblie, ktoré sa objavujú na obrazovke a svietia približne tak dlho, aby ich každý stihol prečítať.

 

Táto ponuka vám predkladá tri verzie.

 

1. verzia – je pôvodná česká verzia a má verše z Českého študijného prekladu. 

2. verzia – má slovenské texty z prekladu ROH AV a je určená pre obrazovky formátu 4:3

3. verzia – má rovnaké slovenské texty, ale je určená pre širokouhlý formát obrazoviek.

 

Autorom tohto projektu je Libor Diviš

www.obohu.cz

info@obohu.cz

 

Ktorúkoľvek z uvedených verzií si môžete stiahnuť priamo tu:

 

1 – česká verzia

 

2 – slovenská verzia 4:3

 

3 – slovenská verzia širokouhlá (16:9 , 16:10)

 

K inštalácii na Windows 7 a Windows 8 je potrebné administrátorské oprávnenie.

Čítať ďalej