Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/php-utf8/utf8.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/dobreslovo.sk) in /home/html/dobreslovo.sk/dobreslovo.sk/data/wp-content/plugins/wpaudio-mp3-player/wpaudio.php on line 245
 ZAMYSLENIA | Dobré Slovo

Satanova taktika

SATANOVA TAKTIKA

 

  1 Nevyčkáva kým prídeš – prichádza a ponúka

 

 

  2 Vždy splní, to čo sľúbi – ale splní len na polovicu

 

 

  3 Nikdy vopred nepovie, že za jeho služby a tovar sa platí

 

 

  4 Cenu sa dozvieš až keď si návnadu prehltol – keď ju už nemôžeš vrátiť

 

 

  5 So zaplatením počká – ale k účtovnej knihe ťa nepustí

 

 

  6 Dbá aby si svoj dlh navyšoval

 

 

  7 Raz pre tvoj dlh príde !  

 1. Nečakane !

  Pre celý dlh !

  A vtedy … ak nemáš čím zaplatiť, má nárok na tvoj život !

 

NAŠŤASTIE EXISTUJE PROTILÁTKA

 

  1 Ty nemôžeš hovoriť satanovi že je zaplatené - ty máš u satana len dlh !

 

 

  2 Ježiš za teba zaplatil, ale ty si pri tom nebol.

 

 

  3 Že je za teba zaplatené musí povedať Ježiš ! Len vtedy to platí !

 

 

  4 Ježiš sa nevnucuje – on klepe, ale čaká

  Zjv 3:20

 

 

  5 Ježiš koná len ak ho splnomocníš – ak vznikne právny vzťah

  Jn 1:12

 

 

  6 Keď už vznikne právny vzťah, otázka tvojho dlhu je vybavená

  1Jn 1:9

 

 

  7 A nikto ťa pre tvoj dlh nepoženie na súd

  Jn 5:24

 

 

Ježiš zluvu s tebou už podpísal – svojou krvou.

Ty nemusíš podpisovať svojou krvou.

Stačí povedať mu ÁNO.

Tak dovoľ Ježišovi aby bol tvoj právoplatný zástupca.

Čítať ďalej

Exupéryho modlitba

 
Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život.
Nauč ma umeniu malých krokov.
 
Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas.
 
Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého.
 
Prosím o silu disciplíny a miery,
aby som len tak neprekĺzol životom a svoje dni si rozumne rozdelil.
Aby som neprespal záblesky svetla života,
a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok.
 
Umožni mi utvrdiť sa v tom,
že snívať o minulosti či budúcnosti mi neprospieva.
Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie,
pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.
 
Ochráň ma pred naivnou vierou,
že v živote musí ísť všetko hladko.
Daruj mi triezve poznanie,
že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania
sú súčasťou života,
že vďaka nim rastieme a dozrievame.
 
Pripomínaj mi, že rozum sa často stavia proti srdcu.
 
Pošli mi v pravej chvíli niekoho,
kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou.
 
Chlieb náš každodenný daj mi pre telo i dušu.
 
Prosím Ťa o prejav Tvojej lásky,
priateľské echo
a aspoň tu a tam náznak, že som užitočný.
 
Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním;
daj, aby som dokázal čakať.
Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť.
To najdôležitejšie si človek nehovorí sám;
býva mu povedané.
 
Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo.
Daj, aby som dorástol
na túto najkrajšiu,
najťažšiu,
najriskantnejšiu
a najnežnejšiu
vec života.
 
Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto,
kde môžem zanechať balíček dobra -
slovami, či bez slov.
 
Chráň ma pred strachom,
že by som mohol premárniť svoj život.
 
Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem.
 
Nauč ma umeniu malých krokov!
 
 
 
Antoine De Saint-Exupéry
Čítať ďalej

Hallelujah

HALLELUJAH

Slovo HALLELU-JAH znamená CHVÁLTE JAHA
a slovo JAH je skrátená forma Božieho mena
Kedykoľvek povieme HALLELU-JAH
oslavujeme cez sväté Božie meno
BOHA STVORITEĽA

Hallelujah!

Chváľte JeHoVaHa z nebies!
Chváľte ho na výsostiach!
Chváľte ho, všetci jeho anjeli;
chváľte ho, všetky jeho zástupy!

Chváľte ho, slnce a mesiac!
Chváľte ho, všetky hviezdy svetla!
Chváľte ho, nebesia nebies
i vody, ktoré ste zhora nebies!

Nech chvália meno JeHoVaHovo,
lebo on rozkázal, a boly stvorené,
a postavil ich navždy, na veky;
vydal zákon, a niktoré neprekročí!

Chváľte JeHoVaHa, vy zo zeme,
veľryby a všetky priepasti,
oheň a hrád, sneh i para,
búrlivý vietor, ktorý vykonáva jeho slovo,
vrchy a všetky brehy,
ovocné stromy a všetky cedry,
divá zver a všetky hovädá, plazy a okrýdlené vtáctvo,
kráľovia zeme a všetky národy,
kniežatá a všetci sudcovia zeme,
mládenci i panny, starci s deťmi.

Nech chvália meno JeHoVaHovo,
lebo jeho meno samo je vyvýšené,
jeho veličenstvo nad zemou i nad nebesami.

A vyvýšil roh svojho ľudu,
chválu všetkých svojich svätých,
synov Izraelových,
ľud, blízky jemu.

Hallelujah!

(Ž 148:1-14)

JeHoVaHu, náš Pane, jaké slávne je tvoje meno na celej zemi!

(Ž 8:10)

Budem ti dobrovoľne obetovať.
Oslavovať budem tvoje meno, JeHoVaHu,
lebo je dobré.


(Ž 54:8)

Spievajte Bohu!
Ospevujte jeho meno!
Urovnajte cestu tomu, ktorý sa vznáša
na hustých oblakoch.
JeHoVaH je jeho meno,
a plesajte pred ním!


(Ž 68:5)

Oslavujte JeHoVaHa!
Vzývajte jeho meno!
Oznamujte jeho skutky medzi národami!


Spievajte mu, spievajte mu žalmy!
Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch!

Chváľte sa menom jeho svätosti.
Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú JeHoVaHa!


Hľadajte JeHoVaHa a jeho silu;
hľadajte jeho tvár ustavične!


(Ž 105:1-4)

Hallelujah!
Chváľte, služobníci JeHoVaHovi,
chváľte meno JeHoVaHovo!

Nech je požehnané meno JeHoVaHovo odteraz až na veky!

Od východu slnca až po jeho západ
nech je chválené meno JeHoVaHovo!


(Ž 113:1-3)

Hallelujah!
Chváľte meno JeHoVaHovo,
chváľte, služobníci JeHoVaHovi,
ktorí stojíte v dome JeHoVaHovom,
vo dvoroch domu nášho Boha!


Chváľte JeHoVaHa,
lebo je dobrý JeHoVaH!
Spievajte jeho menu žalmy, lebo je to krásne.


(Ž 135:1-3)

A poviete toho dňa:
Oslavujte JeHoVaHa,
vzývajte jeho meno,
oznamujte medzi národami jeho skutky;
pripomínajte, že je vyvýšené jeho meno.


(Iz 12:4)

Preto ctite a oslavujte JeHoVaHa
v krajinách svetla, na východe,
na ostrovoch mora
meno JeHoVaHa,
Boha Izraelovho.


(Iz 24:15)

JeHoVaHu, ty si môj Bôh;


vyvyšovať ťa budem,
oslavovať budem tvoje meno,
lebo si učinil predivné veci,
rady, uradené od pradávna,
vernú pravdu.


(Iz 25:1)

Čítať ďalej

Jeho meno je Jehovah

Jeho meno je Jehovah

 

 

 

Iz 42:8

Ja som JeHoVaH, to je moje meno,

a nedám inému svojej slávy

ani rytinám svojej chvály.

 

Ex 20:2

Ja som JeHoVaH, tvoj Bôh,

ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme,

z domu sluhov.

 

Dt 6:4

Počuj, Izraelu,

JeHoVaH je náš Bôh,

JeHoVaH je jeden.

Zach14:9

A JeHoVaH bude kráľom nad celou zemou;

toho dňa bude

JeHoVaH jeden

a jeho meno jedno.

 

Ex 3:13-15
A Mojžiš povedal Bohu:

Hľa, ja prijdem k synom Izraelovým a poviem im:
Bôh vašich otcov ma poslal k vám.
A keď mi povedia: Aké je jeho meno? Čo im poviem?

A Bôh riekol Mojžišovi:
Som ten, ktorý jestvuje večne.
A ďalej riekol: Takto povieš synom Izraelovým:
Jestvujúci Boh ma poslal k vám.
A ešte riekol Bôh Mojžišovi: Takto povieš synom Izraelovým:

JeHoVaH,

Bôh vašich otcov,
Bôh Abrahámov,
Bôh Izákov a
Bôh Jakobov,
ma poslal k vám.

Toto je moje meno na veky,
a to je moja pamiatka
z pokolenia na pokolenie.

 

Ž 83:19  
… a tak nech poznajú, že ty,

ktorého meno je JeHoVaH,

si sám Najvyšším Pánom nad celou zemou. 

Ž 135:13  
JeHoVaHu,

tvoje meno až na veky;

JeHoVaHu,

tvoja pamiatka na pokolenie a pokolenie. 

Jer 16:21  
Preto hľa, spôsobím to, aby už poznali tento raz,
spôsobím to, aby poznali moju ruku a moju hrdinskú silu,
a poznajú, že

moje meno je JeHoVaH.

Jer 33:2  
Takto hovorí JeHoVaH, ktorý to učiní,
JeHoVaH, ktorý to utvorí,
aby to pevne postavil.

JeHoVaH je jeho meno.

Am 5:8  
No, ten, ktorý učinil Plejady a Oriona,
ktorý obracia tôňu smrti na ráno
a deň zatemňuje na noc,
ktorý privoláva vody mora a vylieva ich na tvár zeme,

JeHoVaH je jeho meno!

 

JEHOVAH ZÁSTUPOV

JEHOVAH ZÁSTUPOV

Jer 16:21
Preto hľa, spôsobím to, aby už poznali tento raz,
spôsobím to, aby poznali moju ruku a moju hrdinskú silu,
a poznajú, že

moje meno je JeHoVaH.

Iz 51:15
Lebo veď ja som JeHoVaH, tvoj Bôh,
ktorý búrim more, takže hučia jeho vlny.

JeHoVaH Zástupov jeho meno!

Jer 31:35
Takto hovorí JeHoVaH,
ktorý dáva slnce za svetlo vodne,
ustanovenia mesiaca a hviezd za svetlo vnoci,
ktorý búri more, takže hučia jeho vlny, a

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov.

Jer 32:18
Činíš tisícim milosť
a odplácaš neprávosť otcov do lona ich synov po nich,
ty silný Bože, veľký a mocný,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov,

Jer 46:18
Jako že ja žijem, hovorí Kráľ,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov,

že jako je Tábor medzi vrchami
a jako Karmel, tak iste prijde po mori.

Jer 48:15
Moáb bude spustošený,
a nepriateľ vyjde hore do jeho miest,
a jeho vybraní mládenci sídu dolu na zabitie,
hovorí Kráľ,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov.

Jer 50:34
Ale ich vykupiteľ je silný,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov!

Je isté, že bude riešiť ich pravotu,
aby spôsobil zemi pokoj
a mocne znepokojil obyvateľov Babylona.

Jer 51:19
No, nie ako títo údel Jakobov;
lebo on je tvorcom všetkého a berlou svojho dedičstva.

JeHoVaH Zástupov jeho meno.

Jer 51:57
A opojím jeho kniežatá i jeho mudrcov,
jeho vojvodov i jeho pohlavárov i jeho hrdinov,
a usnú večným spánkom, ani sa neprebudia,
hovorí Kráľ,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov.

Am 4:13
Lebo hľa, ten, ktorý utvoril vrchy a stvoril vietor
a ktorý oznamuje človekovi, čo myslí;
ktorý činí rannú zoru mrákavou
a kráča po výšinách zeme,

JeHoVaH, Bôh Zástupov, je jeho meno!

Am 5:27
Preto vás prestehujem za Damašek, hovorí ten,

ktorého meno je JeHoVaH, Bôh Zástupov.

Am 9:5-6
Lebo Pán JeHoVaH Zástupov je to,
ktorý keď sa dotkne zeme, rozplýva sa,
a smútia všetci, ktorí bývajú na nej,
a vystúpi celá jako rieka Níl a klesne jako rieka Egypta;
ktorý si stavia svoje vrchné paláce na nebi
a svoju klenbu založil nad zemou,
ktorý volá na vody mora a vylieva ich na tvár zeme;

JeHoVaH je jeho meno.

Zach 14:9  

A JeHoVaH bude kráľom

nad celou zemou;

toho dňa bude JeHoVaH jeden

a jeho meno jedno. 

 

Čítať ďalej

VERŠE Z BIBLIE

Dobroreč, moja duša Jehovovi

a všetky moje vnútornosti menu jeho svätosti !

Dobroreč, moja duša Jehovovi

a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení !

(Ž 103:1-2)

Ja som vinič, vy ste letorasty.

Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo

bezo mňa nemôžete nič robiť.

(Ján 15:5)

Lebo kto ťa robí rozdielnym od iného?

A čo máš, čo by si nebol dostal?

A jestli si aj dostal, prečo sa chváliš, ako keby si nebol dostal?

(1Kor 4:7)

Ale milosťou Božou som, čo som,

 a jeho milosť, mne preukázaná nebola nadarmo,

 ale som hojnejšie pracoval než oni všetci,

avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou.

(1Kor 15:10)

Nie že by sme boli dostatoční sami od seba

 niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale

naša dostatočnosť je z Boha,

(2Kor 3:5)

Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato,

aby sme konali dobré skutky,

ktoré Boh vopred prihotovil,

aby sme v nich chodili.

(Ef 2:10)

lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí

i chcenie i činenie

pre záľubu.

(Fil 2:13)

 

Čítať ďalej

AFORIZMY

Lepšie je nevpustiť ako potom vyhnať.

Keď je so mnou Boh, tak ON a ja sme väčšina ! (DS)

Boli to práve nasledovníci Krista,
ktorí odmietali tých, ku ktorým sa Ježiš skláňal

Peter nechcel ísť ku Kornéliovi
starší brat nechcel ísť k márnotratníkovi
farizej pohŕdal publikánom
ľud sa pohoršoval nad Zacheom
Židia odmietali Samaritánov…

 

Boli to práve obdivovatelia Krista,
ktorí prekážali ďalším dostať sa k Ježišovi

farizeji boli prekážkou porazenému
– museli ho spustiť cez strechu

ľud zacláňal Zacheovi
– musel vyliezť na strom

a my dnes prekážame neobráteným
– musia preliezať cez naše cirkevné ohrady

 

Ustanovenia sú dôležité až dovtedy,
kým sa nestanú len prázdnou formou.

Bez prestania sa modlí ten,
kto spája modlitbu s prácou
a svoje dobré diela s modlitbou.
Len týmto spôsobom môžeme uskutočniť príkaz
modliť sa bez prestania.
(Origenes)

Čítať ďalej