ZAČALO TO V RAJI

ZAČALO TO V RAJI

 

 

 

BOH JEHOVAH STVORIL ČLOVEKA

SLOBODNÉHO

A

( prv ako ho stvoril )

PRIPRAVIL PRE NEHO BÝVANIE

V RAJI

 

ČLOVEK NEPOSLÚCHOL

( a vidíme z dejín ľudstva že neposlúcha dodnes )

PRETO MUSEL NÁŠ PRADEDO S PRAMAMOU Z RAJA VON

 

BOH SI RAJ ZAŠPINIŤ NEDÁ

ALE

BOH TRVÁ NA TOM ŽE ČLOVEK MÁ BÝVAŤ

V RAJI

 

IBAŽE

BOH SI RAJ ZAŠPINIŤ NEDÁ

 

PRETO BOH JEHOVAH

PRIPRAVIL NOVÝCH ŠESŤ DNÍ

( pre Boha je tisíc rokov ako jeden deň )

POČAS KTORÝCH

DAL KAŽDÉMU

SLOBODNÚ VOĽBU

ZATRIEDIŤ SA

 

u niektorých

len v myšlienkach na nemocničnom lôžku

u niektorých

hlaholením na tribúnach a námestiach

u niektorých

len tak ako u lotra na kríži

 

ale

 

PRÍLEŽITOSŤ DOSTAL KAŽDÝ

LEBO

 

BOH TRVÁ NA TOM

ŽE ČLOVEK MÁ BÝVAŤ V RAJI

IBAŽE SI RAJ ZAŠPINIŤ NEDÁ

 

NAJKRAJŠÍM SITOM

JE ŠABAT

 

ŠABAT ZNAMENÁ

 

 

V ČASNOSTI

STRETÁVAŤ SA S BOHOM

V ČASE

A

VO VEČNOSTI

BÝVAŤ S BOHOM

VEČNE

 

BOH JEHOVAH

DAL KAŽDÉMU SLOBODNÚ VÔĽU

A REŠPEKTUJE

ŽE

 

KTO SA S NÍM V ČASNOSTI STRETÁVAŤ NECHCE

ANI VO VEČNOSTI SA S NÍM STRETÁVAŤ NEBUDE

 

BOH JEHOVAH REŠPEKTUJE

ŽE

 

KTO V ČASNOSTI BOŽIU VÔĽU PLNIŤ NECHCE

ANI VO VEČNOSTI JU PLNIŤ NEBUDE

 

ŠABAT JEHOVAHA JE KRÁSNA PRÍLEŽITOSŤ

( ALE AJ NEKOMPROMISNÉ SITO )

 

ŠABAT JEHOVAHA JE KRÁSNE POZVANIE

( ALE AJ NEKOMPROMISNÉ ODDELENIE )

 

 

 

A SKONČÍ TO V RAJI

 

 

Komentáre sú uzavreté.