Konkordancie

Potúček Juraj                      Biblická konkordancia

                                           Cirkev bratská, Bratislava 1985

Štifter Josef                        Malá biblická konkordance

                                           Blahoslav, Praha 1953

Kol.                                         Biblická konkordance

                                           ČBS, Praha 1993

Bič M. – Souček J.B.   Biblická konkordance

                                           Kalich, Praha 1961.

Čítať ďalej

Biblické mapy

Dowley Tim                       Biblický atlas pre študentov

                                           SBS, Banská Bystrica 1994

Dowley Tim                       Sprievodca Bibliou pre študentov

                                           SBS, Banská Bystrica, 1994

Hrtús Milan                        Svätá zem – Biblická mapa

                                           Hrtús, Harmanec 1997

Čítať ďalej

Inojazyčné pomôcky

INOJAZYČNÁ LITERATÚRA

Popowski-Wojciechowski Grecko-polski Nowy Testament – wydanie interlinearne

                                           Vocatio, Warszawa 1997

Horton S. a kol.                  Systematická teologie

                                           Křesťanský život, Albrechtice 2001

Kol.                                        Biblické panorama

                                           Christliche Verlag, Dillenburg 1985

Čítať ďalej

Slovníky

Allmen Jean-Jacques         Biblický slovník

                                           Kalich, Praha 1987

Douglas J. D.                          Nový biblický slovník

                                           Návrat domů , Praha 1996

Gecse – Horváth                   Malý lexikon Biblie

                                           Spektrum, Bratislava 1990

Heller Jan                               Výkladový slovník biblických jmen

                                          Advent-Orion, Praha 2003

Heller Jan                               Biblický slovník sedmi jazyků

                                          Vyšehrad, Praha 2000

Heriban Jozef                        Príručný lexikon biblických vied

                                           SÚSCM, Rím 1992

Hudymač – Pristáš               Grécko-slovenský slovník

                                           Verbum, Košice 2000

Kittel Gerhard                       Teologický slovník k NZ

                                           Tranoscius, L. Mikuláš 1986

Kol                                              Krátky slovník cirkevno-slovanský

                                           Vienala, Prešov 1993     

Kol.                                             Malý teologický lexikon

                                           Cirkevné nakl. Bratislava 1989

Kol.                                             Synonymický slovník slovenský

                                           Veda, Bratislava 1995

Kraft Heinrich                       Slovník starokresťanskej literatúry

                                           Dobrá kniha, Trnava 1994

Láska Vladimír                      Slovník Náboženstvo Cirkev Teológia

                                           ViViT, Kežmarok 2000

Novotný Adolf                       Biblický slovník

                                           Česká biblická společnost, Praha 1992

Pípal Blahoslav                      Hebrejsko-český slovník

                                           Kalich, Praha 1997

Runes Dagobert D.               Slovník judaizmu

                                           Danubiaprint, Bratislava 1992

Souček Josef B.                      Řecko-český slovník

                                           Kalich, Praha 1994

Šaling-Šalingová                   Veľký slovník cudzích slov

                                           Samo, Bratislava 1997

Špaňár Július                         Latinsko-slovenský slovník

                                           SPN, Btaislava 1987

Trabalka Valerián               Hebrejsko-slovenský slovník

                                           Zing Print, Bratislava 1996         

Tvrdý Peter                            Slovenský frazeologický slovník

                                           Čs. grafická unie, Prešov 1933

Tvrdý Peter                            Slovník latinsko-slovenský

                                           Lev, Ružomberok 1923

Čítať ďalej