Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/php-utf8/utf8.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/dobreslovo.sk) in /home/html/dobreslovo.sk/dobreslovo.sk/data/wp-content/plugins/wpaudio-mp3-player/wpaudio.php on line 245
 Teoforické častice | Dobré Slovo

JHVH – TEOFORICKÉ ČASTICE

TEOFORICKÉ ČASTICE

V Biblii sa nachádzajú mnohé vlastné podstatné mená, hlavne osobné mená, ktoré obsahujú v predpone alebo v prípone časť Božieho mena, alebo majú časticu, ktorá spája s osobou Boha. Podľa toho, či sú odvodené od mena JeHoVaH alebo od slova Elohím, delia sa na jahvistické a elohistické.

Jahvistické predpony Jehošua, Jehojakim, Jonatán, Jeroboám, Jerušalajim

Jahvistické prípony Elijah, Jesajah, Jeremijah, hallelujah

Elohistické predpony Elijah, Elizeus

Elohistické prípony Ezechiel, Danihel, Jisrael

Jahvistické častice sa v iných jazykoch nepoužívajú a pokiaľ sú použité v prekladoch Biblie, sú podané v skomolenom tvare, takže ich význam zaniká. V našich prekladoch sú to najmä jahvistické prípony, prerobené na skomolené zrasteniny, v ktorých –jah prerastá do tvarov –jáš, –iáš.

Elijah  Elijáš  Eliáš

Elohistická častica, preložená do gréčtiny, vytvára základnú paletu pre bohatú množinu vlastných podstatných mien (Theofilos, Theodor, Theodora, Dorothea). Tieto boli z gréčtiny prevzaté do všetkých európskych jazykov v preloženom tvare. (Bohumil, Bohdan, Bohdana, Božidara, Darina, Božena).

Mená s teoforickými časticami dávali rodičia svojim deťom počas celej histórie Božieho ľudu. A to nielen tí, ktorí mali Boha v úcte, ale aj tí druhí… Treba však vedieť, že meno s takouto časticou nositeľa toho mena neochráni ani neurobí dobrým. Ak veriaci rodičia dajú svojmu dieťaťu biblické meno, je to odrazom ich vzťahu k Bohu. A bude to ich dieťaťu po celý život pripomínať existenciu Boha. Ale samotný vzťah k Bohu si musí upraviť každý sám. Aj nositeľ biblického mena. V Biblii je dosť príkladov, kde nositeľ biblického mena nechodil po Božích cestách, napriek tomu, že jeho meno mu po celý život sprítomňovalo existenciu Boha. Ale je dosť aj takých príkladov, kde veľkí Boží muži odvádzali na Božej vinici dobrú prácu, napriek tomu, že mali »obyčajné« mená.

ZHRNUTIE

Elohím je plurál a prekladá sa ako Boh, bohovia

El je skrátená forma Elohím

Jahve je vokalizovaná podoba Božieho mena

Jehova je vokalizovaná podoba Božieho mena

Jehošua je vokalizovaný tvar Mesiášovho mena

Jehovah je návrh slovenského tvaru Božieho mena

Elohím = Boh

JeHoVaH = Božie meno

Adonaj = Pán

Úžasná sloboda je v tom,

že Boh dáva každému človekovi možnosť rozhodnúť sa:

Komu sa Božie meno bridí,

ten ho samozrejme nosiť nebude.

JOZUOVE ROZHODNUTIE

No, ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť JeHoVaHovi,

vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť,

či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia,ktorí boli za riekou,

a či bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate,

ale ja a môj dom budeme slúžiť JeHoVaHovi.

(Joz 24:15)

MOJE ROZHODNUTIE

Potrebujeme pravdivý preklad Božieho slova.

Ak to nemá kto urobiť,

prosím ťa, Pán Boh JeHoVaH,

použi mňa!

…ale ja a môj dom budeme slúžiť JeHoVaHovi!

TVOJE ROZHODNUTIE

?

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

Ten, komu je OTCOM Boh JeHoVaH,

ten sa musí postaviť k jeho menu zodpovedne,

lebo raz to meno bude nosiť.

Syn ctí otca a sluha svojho pána;

ale jestli som ja otec, kde je moja česť?

A jestli som pánom, kde moja bázeň?

hovorí JeHoVaH Zástupov,

vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom

a hovoríte:

V čom opovrhujeme tvojím menom?

(Mal 1:6)

Lebo všetky národy

budú chodiť každý v mene svojho boha,

ale my budeme chodiť

v mene JeHoVaHa, svojho Boha,

na veky vekov.

(Mich 4:5)

POUŽITÉ KONVENCIE

Citáty z Biblie

- sú písané týmto šikmým typom písma

- majú doplnky prekladateľa písané týmto typom písma

- majú úpravy autora tejto knihy [v hranatej zátvorke]

- upozorňujú na určité slová tučným typom písma

- majú začiatok verša značený číslom v tvare horného 2 indexu

- sú označené identifikátorom typu (Ef 5:6)

Identifikátor má v zátvorke nasledovné časti:

Skratka názvu knihy je na začiatku – Ef = List Efezským

Číslo kapitoly je umiestnené pred dvojbodkou

Číslo verša je umiestnené za dvojbodkou

Čísla veršov môžu mať nasledovné tvary:

(Ef 5:6-8) – šiesty až ôsmy verš
(Ef 5:6,8) – šiesty a ôsmy verš
(Ef 5:6,8-9) – šiesty a k tomu ôsmy až deviaty verš

(Ef 5:6a) – prvá časť šiesteho verša

(Ef 5:6b) – druhá časť šiesteho verša

Citáty z Biblie sú z Roháčkovho prekladu, ktorý nemá dodržané pravidlá súčasného slovenského pravopisu! Pri citovaní veršov z iného ako Roháčkovho prekladu bude za identifikátorom uvedená skratka použitého prekladu:      (Ef 5:6) RKC – preklad Rímskokatolíckej cirkvi

Biblické mená. Pretože nemáme platné zásady prepisu z hebrejčiny do slovenského jazyka, pre účely tejto publikácie budú mať hebrejské výrazy tvar prirodzenej slovenskej vokalizácie (namiesto elóhím bude elohím). Taktiež bude vylúčené zdvojovanie spoluhlások (namiesto šaddaj bude šadaj).

Ak máte záujem o ďalšie výtlačky tejto knihy, vybaví vás zásielková služba vydavateľstva Dobré Slovo.

——————–——————-

Objednávka

Objednávam knihu Božie meno v počte …… ks.

Meno: …………………………………………………………………………..

Adresa: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

Dátum: ………………………………………..

Podpis: ………………………………………..

DOBRÉ SLOVO zásielková služba, 9. mája 19 974 01 Banská Bystrica  048 414 6085

EDIČNÉ ÚDAJE

Dušan Seberíni Božie meno

Vydalo vydavateľstvo Dobré Slovo Ul. 9. mája 19, 974 01 Banská Bystrica tel. 048 414 6085

ISBN 80 – 85760 – 02 – 9 1. vydanie – 2005 Tlač Dali-BB, s.r.o., Banská Bystrica

 

Ak chceš pokračovanie klikni:  Domov – Knihy – Božie meno – Zhrnutie

Čítať ďalej