Božie meno v LXX

  

Božie meno v ranných grécky písaných spisoch

Uvádzam dva príklady nálezov tetragramatonu, nájdené v starovekých fragmentoch Septuaginty.

Takto to vyzeralo v LXX (Septuaginta), kým neprišli „odstraňovači“ Božieho mena. Táto ukážka je jedným z najstarších prekladov z originálu SZ, fragment grécky písaného manuskriptu zo Septuaginty. Bol nájdený v jaskyni Nahal Hever južne od Qumránu, v roku 1947. Tetragramaton je do gréckeho textu vpísaný starohebrejským písmom.

Manuskript LXX

Toto je detail tetragramatonu

Tetragram

 

A takto vyzerá tetragrammaton v starej hebrejčine, v aramejčine a v súčasnej kvadrátovej hebrejčine.

Tu je ďalší príklad starovekého fragmentu zo Septuaginty, datovaný do prvého storočia AD. Tento fragment obsahuje časti z knihy Job 42. kapitola.

 

Uvedené fragmenty dokazujú, že Božie meno sa v Septuaginte pôvodne písalo!

Existujú aj ďalšie fragmenty, ktoré obsahujú Božie meno v rovnakom podaní. Nálezy fakticky dokazujú, že do polovice 2. storočia AD nebolo v Septuaginte Božie meno nahrádzané prezývkou „Kyrios“! Buď tam bola forma tetragramatonu nakreslená starohebrejským písmom, alebo bolo Božie meno písané grécky – podľa možnosti gréckych hlások.

Prepis tetragramatonu gréckymi hláskami

V Kumráne boli nájdené rukopisy písané starohebrejsky, novohebrejsky (kvadrátové písmo) a grécky. Grécky písaná časť SZ (Lv26:2-16 a Nm 3:40-42) má Božie meno písané v tvare IAO (teda žiaden kyrios).

Náhrada Božieho mena prezývkou „kyrios“ je len smutnou ukážkou diela Božích nepriateľov.

Je to len jedna z foriem vzbury proti Stvoriteľovi.Komentáre sú uzavreté.