AFORIZMY

Lepšie je nevpustiť ako potom vyhnať.

Keď je so mnou Boh, tak ON a ja sme väčšina ! (DS)

Boli to práve nasledovníci Krista,
ktorí odmietali tých, ku ktorým sa Ježiš skláňal

Peter nechcel ísť ku Kornéliovi
starší brat nechcel ísť k márnotratníkovi
farizej pohŕdal publikánom
ľud sa pohoršoval nad Zacheom
Židia odmietali Samaritánov…

 

Boli to práve obdivovatelia Krista,
ktorí prekážali ďalším dostať sa k Ježišovi

farizeji boli prekážkou porazenému
– museli ho spustiť cez strechu

ľud zacláňal Zacheovi
– musel vyliezť na strom

a my dnes prekážame neobráteným
– musia preliezať cez naše cirkevné ohrady

 

Ustanovenia sú dôležité až dovtedy,
kým sa nestanú len prázdnou formou.

Bez prestania sa modlí ten,
kto spája modlitbu s prácou
a svoje dobré diela s modlitbou.
Len týmto spôsobom môžeme uskutočniť príkaz
modliť sa bez prestania.
(Origenes)

Komentáre sú uzavreté.