VERŠE Z BIBLIE

Dobroreč, moja duša Jehovovi

a všetky moje vnútornosti menu jeho svätosti !

Dobroreč, moja duša Jehovovi

a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení !

(Ž 103:1-2)

Ja som vinič, vy ste letorasty.

Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo

bezo mňa nemôžete nič robiť.

(Ján 15:5)

Lebo kto ťa robí rozdielnym od iného?

A čo máš, čo by si nebol dostal?

A jestli si aj dostal, prečo sa chváliš, ako keby si nebol dostal?

(1Kor 4:7)

Ale milosťou Božou som, čo som,

 a jeho milosť, mne preukázaná nebola nadarmo,

 ale som hojnejšie pracoval než oni všetci,

avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou.

(1Kor 15:10)

Nie že by sme boli dostatoční sami od seba

 niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale

naša dostatočnosť je z Boha,

(2Kor 3:5)

Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi nato,

aby sme konali dobré skutky,

ktoré Boh vopred prihotovil,

aby sme v nich chodili.

(Ef 2:10)

lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí

i chcenie i činenie

pre záľubu.

(Fil 2:13)

 

Komentáre sú uzavreté.