Tit 3:8-10

Toto slovo je spoľahlivé

a chcem, aby si to zdôrazňoval,

žeby tí, čo uverili Bohu,

usilovali sa vynikať v dobrých skutkoch. Toto je ľuďom dobré a užitočné.

Vyhýbaj sa hlúpym otázkam,

rodokmeňom,svárom a hádkam o zákon, lebo sú neužitočné a márne.

Bludárovi

sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj.

(Tit 3:8-10)

Komentáre sú uzavreté.