Podobenstvo o perle

Ježiš povedal:

Zase je nebeské kráľovstvo podobné človekovi kupcovi, ktorý hľadal krásne perly  a ktorý najdúc jednu drahocennú perlu odišiel a predal všetko, čo mal, a kúpil ju.

{Mt 13:45-46}

 

Samozrejme, niektorí kresťania si myslia, že tento príbeh hovorí, že my sme tá perla veľkej ceny a Kristus musel nechať všetko, aby nás vykúpil. Ale my teraz rozumieme, že tá perla veľkej ceny je On. My sme kupci hľadajúci šťastie, bezpečnosť, slávu, večnosť.

A keď nájdeme Ježiša, stojí nás to všetko. On má šťastie, radosť, pokoj, uzdravenie, bezpečnosť, večnosť – všetko.

A tak hovoríme: „Chcem túto perlu. Čo stojí?”

„Hm,” hovorí predavač: „je veľmi drahá.”

„Tak koľko?” pýtame sa.

„Hm, veľmi veľkú sumu.”

„Myslíte, že by som si ju mohol kúpiť?”

„Och, samozrejme, každý si ju môže kúpiť.”

„Ale veď ste povedali, že je veľmi drahá.”

„Áno.”

„Tak koľko stojí?”

„Všetko, čo máte,” hovorí predavač. Rozhodneme sa.

„Dobre, kúpim ju,” povieme.

„Dobre, tak čo teda máte?” chce vedieť predavač. „Spíšme to.”

„Tak; mám desaťtisíc dolárov v banke.”

„Dobre – desaťtisíc dolárov. Čo iné?”

„To je všetko. To je všetko, čo mám.”

„Nič viac?”

„Hm, mám niekoľko dolárov vo vrecku.”

„Koľko?”

Začneme hľadať.

„Dobre, pozrime sa – tridsať, štyridsať, šesťdesiat, osemdesiat, sto, sto dvadsať dolárov.”

„Výborne. Čo ešte máte iného?”

„Už nič. To je všetko.”

„Kde bývate?” skúša ďalej.

„Vo svojom dome. Áno, mám aj dom.”

„Dom teda tiež.” Zapisuje.

„Chcete povedať, že mám bývať vo svojom obytnom prívese?”

„Máte obytný príves? Ten tiež. Čo ešte?”

„Budem musieť spať vo svojom aute!”

„Vy máte auto?”

„Dve.”

„Obe sú moje. Čo ešte?”

„Veď už máte moje peniaze, môj dom, môj obytný príves, moje autá. Čo ešte viac chcete?”

„Ste sám na svete?”

„Nie, mám ženu a dve deti…”

„Áno, tak aj vašu ženu a deti. Čo ďalej?”

„Už mi nič neostalo! Ostal som sám!”

Zrazu predavač vykríkne: „Och, takmer som zabudol! Vy sám tiež! Všetko je moje – žena, deti, dom peniaze, autá – a vy tiež.”

Potom pokračuje: „Teraz počúvajte – zatiaľ vám dovolím všetky tieto veci používať. Ale nezabudnite, že sú moje práve tak, ako vy. A kedykoľvek by som potreboval ktorúkoľvek z nich, musíte ju opustiť, lebo teraz som majiteľom ja.“

 

Takto je to, keď ste majetkom Ježiša Krista.

Komentáre sú uzavreté.