Kamaldulská Biblia

Kamaldulská biblia je preklad do slovenčiny, ktorý pochádza od Romualda Hadbávneho, mnícha z Červeného Kláštora.

Elektronická forma predkladá rukopis, ktorý pochádza z fary RKC v Cíferi. Bol objavený v roku 1946. Tento rukopis je evidentným opisom z existujúcej predlohy, ktorá bola zrejme aj prekladom a nachádza sa pravdepodobne v muzeálnych archívoch v Budapešti.

Predložený rukopis začal opisovaním Nového zákona 6. mája 1756; opisovanie Starého zákona začalo 4. marca 1757. Rukopis má dva zväzky. Prvý zväzok má 920 strán a druhý 780 strán.

Súčasťou prekladu bol aj Latinsko-slovenský slovník, ktorý sa zachoval v rukopise z roku 1763.

Kamaldulská Biblia

Komentáre sú uzavreté.