Božie meno v architektúre

Na celom svete je veľmi mnoho miest,

kde súčasťou sakrálnej architektúry

je Božie meno v rôznych modifikáciách. 

Tu je len niekoľko ukážok. 

 

Toto je balustráda okolo oltára – chrám v Belgicku
Toto je vitráž v chráme episkopálnej cirkvi  v štáte Iowa v USA
Tento nápis je na soche kráľa Karola IX. v Goeteborgu
Nápis na stene chrámu v Nórsku
Nápis na kopule rim.-kat. chrámu vo Švajčiarsku

Komentáre sú uzavreté.