JHVH – HISTORICKÉ POZADIE

HISTORICKÉ POZADIE

Ako mohlo byť Božie meno z Biblie vymazané?

Asi pred 2200 rokmi sa robil preklad SZ do gréčtiny, nazvaný Septuaginta. Vtedy prekladatelia ne­vedeli Božie meno JHVH prepísať do gréčtiny, lebo gréčtina písmená H a V nemá. Tento problém vyriešili tak, že všade, kde sa vyskytovalo Božie meno, tam ho doslova nakreslili hebrejským písmom. Ale neskôr sa v iných prepisoch Septuaginty začalo používať namiesto Božieho mena slovo KYRIOS, čo znamená po grécky pán. A keď sa robil preklad SZ do latinčiny, tak grécke KYRIOS sa už úplne samozrejme prekladalo latinským slovom Dominus, čo tiež znamená pán. Tak bolo meno Boha nahradené, a kresťania o tom ani nevedeli! Zdalo by sa, že nahradenie Božieho mena prezývkou spôsobili preklady SZ do iných jazykov. Ale znovu zdôrazňujem, že nahradenie Božieho mena prezývkou spôsobil Boží nepriateľ, pretože to meno neznáša! Dokedy, ó, Bože, bude potupovať protivník? Či sa na veky bude rúhať nepriateľ tvojmu menu? (Ž 74:10) Biblia na mnohých miestach svedčí, že Božie meno bolo znevažované a urážané dávno predtým, ako sa začali robiť preklady do národných jazykov. Napríklad:

Syn ctí otca a sluha svojho pána;

ale jestli som ja otec, kde je moja česť?

A jestli som pánom, kde moja moja bázeň?

hovorí Hospodin Zástupov,

vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom

a hovoríte: V čom opovrhujeme tvojím menom?

(Mal 1:6)


[2]Toto meno sa v teológii nazýva »tetragramaton«, čo grécky znamená »štvorpísmenie«.

Ak chceš pokračovanie klikni:  Domov – Knihy – Božie meno – Lož v Bibliách

Komentáre sú uzavreté.