JHVH – DEKALÓG

DEKALÓG

Dekalóg – desatoro – začína Božím menom!

Boh na začiatku dekalógu oznamuje svoje meno a väčšina kresťanov si neuvedomuje, že nevedomky ignoruje prvé štyri prikázania po celý svoj život. A to preto, že nepriateľ Boží podstrčil lož aj sem. Veď v prvých štyroch prikázaniach sa Božie meno nachádza sedem ráz a vo všetkých prípadoch je vymazané a nahradené prezývkou. Pozrime si to.

A Bôh hovoril všetky tieto slová a riekol: (Ex 20:1)

1 Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. (Ex 20:2-3)

2 Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania. (Ex 20:4-6)

3 Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. (Ex 20:7)

4 Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho. (Ex 20:8-11)

Kresťanskí vodcovia sa oháňajú lacnou výhovorkou, že tieto slová boli adresované kedysi Židom, a pre kresťanov už neplatia. Ale pravda je taká, že tieto slová sú v našich Bibliách! A obsahujú sedem lží, lebo Hospodin je drzá prezývka Boha, Boha ktorý stvoril nebo a zem, aj človeka a oznámil ľuďom svoje meno!

Jeho meno je JeHoVaH!

 

Ak chceš pokračovanie klikni:  Domov – Knihy – Božie meno – Som, ktorý som

Komentáre sú uzavreté.