JHVH – PROLÓG KRESŤANOM

     

DUŠAN SEBERÍNI

BOŽIE MENO

ČO BY MAL VEDIEŤ KRESŤAN O BOŽOM MENE

Revidovaná verzia 2011

DOBRÉ SLOVO

2005

NIE SOM ČLENOM SPOLOČENSTVA SVEDKOV JEHOVOVÝCH!

NIE SOM ČLENOM SPOLOČENSTVA SVEDKOV JEHOVOVÝCH!

NIE SOM ČLENOM SPOLOČENSTVA SVEDKOV JEHOVOVÝCH!

NIE SOM ČLENOM SPOLOČENSTVA SVEDKOV JEHOVOVÝCH!

NIE SOM ČLENOM SPOLOČENSTVA SVEDKOV JEHOVOVÝCH!

NIE SOM ČLENOM SPOLOČENSTVA SVEDKOV JEHOVOVÝCH!

OBSAH

Prológ kresťanom 5

Prezývka Hospodin 5

Neurážajúca prezývka 6

Historické pozadie 7

Lož v bibliách 7

Dekalóg 8

Som, ktorý som 8

Zabudnutá výslovnosť 11

Jehova či Jahve 11

Elohím 13

Adonaj 13

Iné mená Boha 14

Božie meno v NZ 15

Meno Ježiš 16

Teoforické častice 17

Zhrnutie 18

… a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

… a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

… a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

… a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

… a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

… a každý deň skúmali Písma, či je to naozaj tak.

(Sk 17:11b)

PROLÓG KRESŤANOM

Biblia začína správou o stvorení. Táto správa končí v druhej kapitole knihy Genezis vo štvrtom verši. Správa je zavŕšená oznámením Stvoriteľovho mena

J H V H !

Od tohto miesta až do konca SZ sa Božie meno nachádza asi 6828 ráz. Ale na všetkých miestach výskytu je Božie meno vymazané! Pýtame sa PREČO? Odpoveď dostaneme, keď sa spýtame : KTO?

Božie meno z Božieho slova vymazal nepriateľ Boha so svojimi služobníkmi.

Kresťania dostali o Božom mene falošné informácie a nepoznajú fakty, ktoré sú potrebné na pochopenie pravdy, pretože tieto sú pred nimi zámerne zamlčované. Prečo toto posolstvo prinášam ja? Lebo tisíce teológov, ktorí poznajú pravdu, mlčia!

Čitateľ si môže overiť pravdivosť každého tvrdenia, ktoré uvádzam. Predkladám len také fakty, ktoré sú pre radového čitateľa dostupné.

Presvedčite sa!

Väčšina teológov a kresťanských vodcov, ktorí vás doteraz klamali, budú vás chcieť klamať aj naďalej. Ale služobníkov Ježiša Krista poznáte podľa toho, že po zoznámení sa s pravdou prijmú ju a urobia pokánie z toho, že vám v nevedomosti predkladali lož! Kritériom pravdy o Božom mene však nie sú lexikóny a svetské encyklopédie, ale Božie slovo, zviditeľnené v Biblii!

My sme sa stali len obeťami neznalosti.
Nevedeli sme, aká je pravda, preto sme si ctili lož.
Ale v tejto chvíli už pravdu poznáme,
takže sa nemôžeme viac vyhovárať na neznalosť.
Každý sa však rozhoduje sám za seba.

Ak chceš pokračovanie klikni:  Domov – JHVH – Božie meno – Prezývka Hospodin

Komentáre sú uzavreté.