Veršík týždňa – Rim 9:14-17

Čo tedy povieme? Či nie je nespravedlivosť u Boha? To nech sa nestane! Lebo hovorí Mojžišovi:

 Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem.

 

Tak tedy nie je to vecou toho, kto chce,

ani toho, kto beží,

ale vecou Boha, ktorý sa zmilováva.

 

Lebo Písmo hovorí faraonovi: Práve nato som ťa vzbudil,

aby som na tebe ukázal svoju moc,

a aby sa rozhlasovalo moje meno po celej zemi. (Rim 9:14-17)

 

Komentáre sú uzavreté.