Veršík týždňa – Jak 3:17

Ale

múdrosť zhora

je

ponajprv čistotná,

potom

pokojná, prívetivá, povoľná,

plná milosrdenstva a dobrého ovocia,

nepochybujúca a nepokrytecká.

( Jak 3:17 )

Komentáre sú uzavreté.